Centrum Kompetencji Uniwersytetu Opolskiego

Centrum Kompetencji Uniwersytetu Opolskiego to platforma wiedzy, baza informacji o potencjale naukowców, która może być także impulsem do kolejnych pomysłów, rozwiązań i dalszej współpracy nauki z gospodarką. Strona ma wzmocnić powiązania nauki i gospodarki województwa opolskiego.

Dla kogo?

Informacja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy poszukują pracowników naukowych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych do realizacji prac naukowo-badawczych, ekspertyz w obszarach kluczowych dla gospodarki regionalnej.

Jakie korzyści?

W ramach współpracy oferujemy przedsiębiorcom spotkania doradcze z zespołem ekspertów, co wpłynie na powiązanie pracy badawczej naukowca z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników naszej uczelni w rozwiązaniu problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Nasi specjaliści

Informatyka

Badania społeczne

Ekonomia i prawo

Chemia i fizyka

Humanistyka

Komunikacja językowa

Ochrona środowiska, biotechnologia, biologia

.