Oferty pracy

Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego - adiunkt

Do konkursu mogą przystąpić osoby które posiadają: 1.stopień naukowy doktora nauk o polityce, 2.znaczący dorobek naukowy po awansie na stopień doktora, 3.doświadczenie dydaktyczne nabyte w uczelni akademickiej, pozytywne oceny ewaluacyjne kompetencji dydaktycznych (opinie studentów i przełożonego).

Więcej
.