Pracownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

Miejsce zatrudnienia: Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

Grupa pracowników: pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Stanowisko: pracownik administracyjny

Wymiar zatrudnienia: 1 pełny etat

 

Kwalifikacje:

· wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie z preferencją kierunków: zarządzanie, administracja, prawo, logistyka, informatyka, zdrowie publiczne

· biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu, poczty mailowej, internetu

· znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacji

Atuty:

· doświadczenie w pracy w administracji szkolnictwa wyższego, oświaty lub ochrony zdrowia i/lub doświadczenie w zakresie prowadzenia pracy biurowej 

· znajomość systemu USOS

· umiejętność organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów

· zdolności organizacyjne, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność i terminowość,

· umiejętność tworzenia wizerunku firmy, wysoka kultura osobista

· umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

· dobra organizacja pracy własnej

· wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności interpersonalne

· zdolność do szybkiego uczenia się

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

· obsługa administracyjna studentów kierunku lekarskiego

· dokumentowanie przebiegu studiów w systemie USOS i w aktach studentów

· obsługa spraw związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej dla studentów

· obsługa systemu płatności za usługi edukacyjne w systemie USOS

· ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania

· archiwizacja dokumentów toku studiów

· obsługa kancelaryjna prowadzonych spraw

· realizacja innych zadań wyznaczonych przez Dziekana Wydziału

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www , folder: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania

3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Termin składania podań: 11 marca 2020r.

Miejsce składania dokumentów: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Pl. Kopernika 11a Collegium Minus, pok. 6

.