Pracownik techniczny Pracowni Histologiczno-Patomorfologiczna Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

Miejsce zatrudnienia: Pracownia Histologiczno-Patomorfologiczna Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

Grupa pracowników: pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Stanowisko: pracownik techniczny

Wymiar zatrudnienia:  ½ etatu

 

Kwalifikacje:

· mgr analityki medycznej lub biotechnologii, albo osoba ze średnim wykształceniem (technik analityki medycznej lub inne) lub wyższym (innym niż opisane powyżej) z doświadczeniem zawodowym w zakresie technik histopatologicznych, histochemicznych i immunohistochemicznych

Atuty:

· doświadczenie w pracy w Zakładzie Patomorfologii

· doświadczenie w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, histochemicznych oraz immunohistochemicznych

· umiejętność organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów

· zdolności organizacyjne, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność i terminowość,

· dobra organizacja pracy własnej

· zdolność do szybkiego uczenia się

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

· przeprowadzanie materiału tkankowego (od utrwalenia do zatopienia w parafinie)

· wykonywanie preparatów histologicznych i histopatologicznych

· wykonywanie barwień histochemicznych i immunohistochemicznych

· zamawianie odczynników oraz nadzór nad ich utylizacją

· nadzór nad sprzętem i jego serwisowaniem

· Nadzór techniczny nad wszystkimi projektami prowadzonymi w pracowni

· realizacja innych zadań wyznaczonych przez Kierownika Zakładu Patologii oraz Kierownika Zakładu Histologii 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www , folder: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania

3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Termin składania podań: 13.03.2020r.

Miejsce składania dokumentów: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Pl. Kopernika 11a, Collegium Minus, pok. 6

.